Naše odborová organizace je zástupcem všech zaměstnanců, vaším jménem vedeme kolektivní vyjednávání. Kolektivní smlouva je pro nás spolu se zákoníkem práce hlavní dokument, kterým se celou dobu řídíme. Svým členstvím tak vyjadřujete podporu v naší činnosti a výrazně usnadňujete pozici při jednání se zaměstnavatelem. Naše organizace je jako jediná oprávněna uzavřít kolektivní smlouvu, ve které jsou zaneseny též benefity pro zaměstnance.Sociální dialog slouží vždy k tomu, aby spolu sociální partneři jednali a snažili se najít cestu kompromisu.

Pouze naším členům poskytujeme bezplatný právní servis, zprostředkování bezplatné právní pomoci a to včetně zastupování před soudem v tíživých životních situacích.

V současné velmi nejisté době ve společnosti hrozí velmi reálně neopodstatněné snižování sociální ochrany a zhoršení pracovních podmínek zaměstnanců na úkor kapitálu.My se pak snažíme těmto negativním dopadům zamezit, či je aspoň zmírnit.