Poslední články

Konference 2021

Konference nebo také členská schůze je nejvyšším orgánem naší organizace. Rozhoduje o všech důležitých otázkách života a práce základní organizace. Má pravomoc schvalovat rozpočet, kontrolovat a odvolávat volené členy, schvaluje změny zásady hospodaření, volební řád, atd. Vzhledem k vládním opatřením a…
Číst více

informace

Volba předsedy výboru ZO

Pár slov na úvod k volebnímu řádu.Každý člen ZO má právo volit svého zástupce ve výboru a samozřejmě také odvolávat za podmínek určených Stanovami ZO.Do výboru volíte své zástupce na 4-leté volební období. Je povinností stávajícího výboru zorganizovat na konci volebního období…
Číst více

informace

VII. SJEZD

VII.  SJEZD Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Ve dnech 17. – 18. září 2020 byl svolán nejvyšší orgán našeho svazu. Bylo pozváno 87 delegátů, kteří zastupovali 12 875 členů odborového svazu. Naši organizaci zastupovali pp….
Číst více

informace

ROUŠKY!

Příjemný den.    V pátek (11.9.) na jednání s vedením osobní dopravy došlo k jasnějšímu výkladu ve věci použití roušek za volantem. Viz. příloha, popř. vyvěšeno na zdržovně. Používání roušek   Na základě mimořádného opatření č.j.: MZDR 15757/2020-33 ze dne…
Číst více

informace

Právní informace z našeho svazu

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy   .                                                                                          nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3     V současné době se všichni potýkáme s dříve nepoznanou skutečností, kterou z nás tady nikdo doposud nezažil. Vznikají situace, které…
Číst více

informace