Archiv autora: oscsad

Pár slov k petici

V rámci petice za změnu podmínek v osobní dopravě se nám podařilo zapojit další organizace a petici podepsalo celkem 475 řidičů/ček.Dne 1.4.2022 jsem předal dopis včetně podpisových archů na krajský úřad a již 14.4. t.r. je naplánováno jednání s vedením naší společnosti včetně…
Číst více

Nezařazené

, ,

Petice

My, řidiči osobní dopravy zajišťující obslužnost v MSK, žádáme o vyvolání jednání mezi krajem, koordinátorem ODIS a jednotlivými dopravci. Podmínky smlouvy, včetně pokut, vznikly v rámci výběrového řízení. Náš nadnárodní majitel měl zájem o zakázku, zajistit dopravní obslužnost. Ale podmínky, výše…
Číst více

Nezařazené

Konference 2022

Konference ZO OS DOSIA Frýdek-MístekDne 5.3.2022 proběhla konference základní organizace. Přítomnost delegátů 92,8 % je chvályhodná. Zápis z konference je uložen ve složce „Zápisy“.Všechny materiály byly projednány. Pozměňující návrhy delegátů zapracovány jak do rozpočtu na rok 2022, tak i do…
Číst více

Nezařazené

Konference 2021

Konference nebo také členská schůze je nejvyšším orgánem naší organizace. Rozhoduje o všech důležitých otázkách života a práce základní organizace. Má pravomoc schvalovat rozpočet, kontrolovat a odvolávat volené členy, schvaluje změny zásady hospodaření, volební řád, atd. Vzhledem k vládním opatřením a…
Číst více

informace

Volba předsedy výboru ZO

Pár slov na úvod k volebnímu řádu.Každý člen ZO má právo volit svého zástupce ve výboru a samozřejmě také odvolávat za podmínek určených Stanovami ZO.Do výboru volíte své zástupce na 4-leté volební období. Je povinností stávajícího výboru zorganizovat na konci volebního období…
Číst více

informace