My, řidiči osobní dopravy zajišťující obslužnost v MSK, žádáme o vyvolání jednání mezi krajem, koordinátorem ODIS a jednotlivými dopravci.


Podmínky smlouvy, včetně pokut, vznikly v rámci výběrového řízení. Náš nadnárodní majitel měl zájem o zakázku, zajistit dopravní obslužnost. Ale podmínky, výše pokut vznikly u „stolu“, nikoliv vždy realizovatelné v praxi. Zaměstnavatel následně mnohé porušení smlouvy přenáší na řidiče, pro které je výše pokut při jejich mzdách neúměrná a v mnoha případech spory vznikají na základě dalších vstupů, které řidiči zcela neovlivňují.
Podklady pro sankce přitom vyplývají z nekvalitních odbavovacích strojků, které jsou sice schváleny, ale vypadává GPS signál, zařízení se zasekává, jeho restartování je v řádů 3 a více minut, mnohdy na obrazovce u řidiče přeskočí na další zastávku, atd. Takže řidič dostává nepřesné informace a když se přičte agresivita v silničním provozu, jeho zodpovědnost za cestující je řidič pod neuvěřitelným tlakem, který vyvolávají i Vámi stanovené podmínky.
Samostatná kapitola je zaměření zastávek. Stále jsou zastávky, kde chybí nejen dopravní značka, ale i označník. Kde je tedy bod zaměření zastávky? Což platí i pro řádně označené. Řidič může jen doufat, že něco nepředjel.
Přestože je koordinátor ODIS schopen monitorovat průjezdnost k vypracování pochybení a udělení pokuty, tak se dlouhodobě neopravuje jízdní doba na přetížených spojích, popř. na spojích v době tzv. silničních špiček. Jsou spoje, které pravidelně mají 10, 20 minut zpoždění a nikdo není schopen upravit jízdní dobu dle skutečnosti. Cestující jsou i z těchto důvodů agresivní, nestíhají Vámi naplánované přestupy a opět to odnese řidič, který čelí jejich vulgarismu a agresivitě. Některé naplánované přestupy jsou tvořeny zcela mimo realitu znalosti místa. Výsledek neřešení je nespokojený cestující a na maximum vystresovaný řidič.

My, řidiči Vás žádáme řešte uvedené problémy.

Nejde nám o obvinění kohokoliv, ať už zaměstnavatele, nebo KODIS, natož pak krajského úřadu, jen Vás žádáme o nápravu.

V příloze podepsaní řidiči Vám děkují.

Petice (pdf)