Konference 2021

Konference nebo také členská schůze je nejvyšším orgánem naší organizace. Rozhoduje o všech důležitých otázkách života a práce základní organizace. Má pravomoc schvalovat rozpočet, kontrolovat a odvolávat volené členy, schvaluje změny zásady hospodaření, volební řád, atd. Vzhledem k vládním opatřením a…
Číst více

informace

Volba předsedy výboru ZO

Pár slov na úvod k volebnímu řádu.Každý člen ZO má právo volit svého zástupce ve výboru a samozřejmě také odvolávat za podmínek určených Stanovami ZO.Do výboru volíte své zástupce na 4-leté volební období. Je povinností stávajícího výboru zorganizovat na konci volebního období…
Číst více

informace

VII. SJEZD

VII.  SJEZD Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Ve dnech 17. – 18. září 2020 byl svolán nejvyšší orgán našeho svazu. Bylo pozváno 87 delegátů, kteří zastupovali 12 875 členů odborového svazu. Naši organizaci zastupovali pp….
Číst více

informace

ROUŠKY!

Příjemný den.    V pátek (11.9.) na jednání s vedením osobní dopravy došlo k jasnějšímu výkladu ve věci použití roušek za volantem. Viz. příloha, popř. vyvěšeno na zdržovně. Používání roušek   Na základě mimořádného opatření č.j.: MZDR 15757/2020-33 ze dne…
Číst více

informace

Právní informace z našeho svazu

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy   .                                                                                          nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3     V současné době se všichni potýkáme s dříve nepoznanou skutečností, kterou z nás tady nikdo doposud nezažil. Vznikají situace, které…
Číst více

informace

Opatření – COVID – 19

Dobrý den vážení kolegové, dovoluji si Vás informovat o dalších přijatých opatřeních proti šíření viru COVID-19. Celý víkend jsme aktivně jednali se všemi objednateli dopravy k opatření vedoucímu k zamezení odbavování. Na náš popud se nám po půlnoci podařilo zlomit…
Číst více

informace

Doplňkové volby

Dnes volební komise ukončila doplňující volby do výboru ZO za osobní dopravu. Celkem se zúčastnilo 88 členů, tj. 53,98 %, takže volby jsou platné. Jednotlivý kandidáti obdrželi hlasů: Hlaváč Lukáš 46 hlasů -52,3 %. Jakůbek Pavel 11 Kuchařík Jan 27…
Číst více

informace