VII.  SJEZD

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství

Čech a Moravy

Ve dnech 17. – 18. září 2020 byl svolán nejvyšší orgán našeho svazu. Bylo pozváno 87 delegátů, kteří zastupovali 12 875 členů odborového svazu. Naši organizaci zastupovali pp. Foldyna, Kleknerová, Soukup.

V roce 2007 jsme se začlenili do tohoto svazu. Působí v rámci celé republiky a sdružuje 133 základních organizací, které působí u zaměstnavatelů v dopravě a silničním hospodářství. (Jen pro představu uvedený počet organizací uzavírají kolektivní smlouvy se zaměstnavatelem, kterých využívá přes 36 tisíc zaměstnanců.) Na svazu nově pracuje jen 5 osob (předseda, místopředseda, právník, ekonom, sektretariát a 2 zaměstnanci pro BOZP, přesto se nestalo, že by nějaký problém nebyl řešen.)

A nyní k náplni sjezdu. Volil předsedu, místopředsedu, členy Sněmu OS, členy výkonné rady, členy předsednictva sekcí, úpravy stanov.

Zvolení členové do funkcí:

Předseda svazu: Jan Rejský

Místopředseda svazu: Oldřich Schneider

Členové Sněmu OS za Moravskoslezský kraj:

Miroslav Kubiena – předseda ZO Havířov

Ivo Protivinský – předseda ZO DP Ostrava

Jarmila Řezníčková – člen ZO DP Ostrava

 

Za člena předsednictva sekce v dopravě byl zvolen David Foldyna – předseda ZO Frýdek-Místek.

 

(Ucelený materiál, včetně Stanov OS je uložen:  Dokumenty OS_VII Sjezd 2020 a Stanovy OS_DOSIA_VII_Sjezd 2020 )