Příjemný den.

   V pátek (11.9.) na jednání s vedením osobní dopravy došlo k jasnějšímu výkladu ve věci použití roušek za volantem. Viz. příloha, popř. vyvěšeno na zdržovně.

Používání roušek

 

Na základě mimořádného opatření č.j.: MZDR 15757/2020-33 ze dne 9.září 2020 jasně vyplývá povinnost ode dne 10.září 2020 do odvolání používat ochranný prostředek dýchacích cest, (nos a ústa) jako je respirátor, rouška, šátek, šál, nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének a to:

  1. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování. (Školy mají vlastní režim.)
  2. v prostředcích veřejné dopravy

Opatření uvádí i případy, na které se výše uvedené nevztahuje a v rámci těchto výjimek jsou uvedeni i řidiči veřejné dopravy:

písm. o) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení 

Což znamená, že je-li autobus vybaven kabinkou, ochrannou zástěnou a řidič tím pádem nemůže být zasažen při kašli, kýchání cestujícím, je splněna podmínka a řidič nemusí používat roušku. Samozřejmě to platí i naopak, tj. že „nepoprská“ cestujícího.

Tento výklad je shodný s vedením osobní dopravy, ale platí jen pro řidiče autobusů, které jsou takto vybaveni. Jestliže vozidlo není vybaveno kabinkou, zástěnou, popř. jej řidič samovolně odstranil je povinen nosit roušku vždy při kontaktu s cestujícím – tedy minimálně při odbavování.

Petr Soukup

jednatel ZO

Všem samozřejmě mohu jen doporučit nosit roušky, popř. používat rukavice při manipulaci s penězi.