Konference 2021

Konference nebo také členská schůze je nejvyšším orgánem naší organizace. Rozhoduje o všech důležitých otázkách života a práce základní organizace. Má pravomoc schvalovat rozpočet, kontrolovat a odvolávat volené členy, schvaluje změny zásady hospodaření, volební řád, atd.

Vzhledem k vládním opatřením a možnostem shromažďování se konference konala až v sobotu 26. června 2021. (Zápis byl členům přeposlán e-mailovou poštou a je také uložen na těchto web. stránkách.)

Dovoluji si upozornit na nejzákladnější změny, které konference provedla:
1.Zvolila novou revizní komisi ve složení pp. Gladišová Vilma, Chrapek Zbyněk, Třeštíková Věra.
2.V rámci Hospodářské směrnice ZO došlo ke změně a to:
a) Zjednodušení odměny pro dárce krve, plazmy, a to za každých 10 odběrů odměna 1 000,- Kč.
B) Sjednotila příspěvek na rekreaci a pojištění škod. Nově tento příspěvek na kterýkoliv z jmenovaných produktů je 1 000,- Kč a záleží jen na členovi.
c) Pro rok 2021 odsouhlasila možnost využít příspěvek na sport (na základě skutečnosti, že bazény, sportoviště byla první ½ roku uzavřena) i k nákupu vitamínových doplňků, které zvyšují imunitu.

I tímto bych chtěl poděkovat všem delegátům za účast a kladný přístup.

Jednatel ZO
Petr Soukup