Konference 2022

Konference ZO OS DOSIA Frýdek-Místek
Dne 5.3.2022 proběhla konference základní organizace. Přítomnost delegátů 92,8 % je chvályhodná. Zápis z konference je uložen ve složce „Zápisy“.
Všechny materiály byly projednány. Pozměňující návrhy delegátů zapracovány jak do rozpočtu na rok 2022, tak i do hospodářské směrnice. V této naší směrnici se nově zjednodušil dar-příspěvek dárcům krve, a to za každých 10 odběrů – 1 000,- Kč, bez vlivu zda-li má již jakoukoliv plaketu za množství odběrů.
Změny nastaly i v kapitole III.6.3. Další příspěvek členům na pojištění odpovědnosti. Nově člen, který způsobil škodu a likvidovala ji pojišťovna, další rok ztrácí možnost čerpat tento příspěvek. Záměr využít „ušetřených“ peněz v dalším období jako navýšení příspěvku, bonus pro členy, kteří nepáchají škody.

Zápis z konference 2022

Hospodářská směrnice ZO