Uskutečněné akce v roce 2016

Posezení s jubilanty Místek U Sauny – 18.11.2016
Celorepublikový turnaj v sálové kopané – Místek 26.11.2016

Akce pořádané odbory koncem roku

18.11.2016 – setkání s jubilanty
Na tuto akci jsou pozváni všichni zaměstnanci, kteří v tomto roce oslavili 50, 60 let a nástupci do důchodu. Všem zasíláme osobní pozvánku. Pro odboráře navíc na akci jsou připraveny finanční odměny v závislosti na délce v odborech – viz. rozhodnutí konference.

26.11.2016 – celorepublikový turnaj v sálové kopané
Pro tento rok vyšlo pořadatelství na naší organizaci. Účast týmů z Prahy, Brna, Ostravy, Hradce Králové, Havířova. Začátek v 13:00 v tělocvičně 7.ZŠ. Diváci i zájemci si kopnout jsou zváni.

25.-26.11.2016 – přátelské setkání na Ostravici
Hlavní organizátor: p. Lojkásek – dílna. Na tuto akci, protože je dvoudenní je možné nejen čerpat příspěvek na rekreaci, ale i z kulturního fondu.

3.12.2016 – zájezd do Krakowa
Pořadatel pp. Leco + Hlávačová (Hlásí již obsazeno.)

9.12.2016 – večerní relax s bowlingem
Hlavní organizátor: p. Kleknerová – aranžovna.

12.12.2016 Vánoční posezení ve Frýdlantě n/O.
Hlavní organizátor: p. Zahrádka Jiří – řidič OD.

17.12.2016 Závěr roku v Kozlovicích
Začátek v 16:00 hodin. Hlavní organizátor: p. Fojtík Zdeněk – řidič OD.

prosinec 2016 – poslední nakládka v rámci ND
Hlavní organizátor: PP. Popovič, Dostál – termín, místo atd. bude upřesněn

Všechny akce pořádají členové odborů, ale jsou otevřené pro všechny zájemce, včetně neodborářů, tj. i partnerů – tito samozřejmě musí uhradit pohoštění, podle podmínek organizátorů.
K akci v Kozlovicích – je nutné složit zálohu 100,- Kč , viz.plakát.

Hlavně se všichni zájemci musí vždy domluvit s hlavním organizátorem, zda-li je ještě volno, s ohledem na pronajatý sál.

V neposlední řadě je tu dětská “ Mikolášská“.
Na základě Vašich podnětů, konference rozhodla změnu – tj. neorganizovat pro děti vlastní Mikolášskou akci, včetně kolekcí, ale podpořit Vaši soukromou aktivitu – rodičů na společnou akci s dětmi v době předvánoční.

Od 1. – 20.12.2016 rodičům dětí do 15 let (včetně) proplatit vstupné do výše 160,- Kč/dítě na všechny akce (vstupné do zábavního parku, ZOO, kina, na akci pořádanou pro děti, bazén,…), které zorganizují pro ratolesti.

Podmínky proplácení :
a) Rodič má dítě nahlášené v naší registraci
b) Z dokladu musí být zřejmé, že se dítě zúčastnilo, tj. poloviční vstupné
c) Možnost si ověřit datum, tj. akce proběhla v uvedeném termínu