POZVÁNKA NA ZÁJEZD – ADVENTNÍ WROCLAW

POZVÁNKA

na zájezd

ADVENTNÍ WROCLAW

9.12. 2017

Odjezd z ČSAD: 6:00 hodin

Návrat v pozdních večerních hodinách

Cena: 499,- Kč (zahrnuje dopravu a průvodce)

Přihlášky v pokladně u Darji Polochové

Organizátoři: Leco, Kubalová, Onderka s přispějním odborů

Pozvánka v PDF souboru!