Výroční schůze OSDOSIA HS osobní doprava

Výroční schůze OSDOSIA HS osobní doprava

se koná v  sobotu 10.2.2018   od 14,00 hod.

v  restauraci U Hučky

(Slezská 1967, Frýdek)

  Program:

  1. Zahájení a volba návrhové komise
  2. Zpráva o činnosti ZO OSDOSIA za rok 2017
  3. Čerpání rozpočtu ZO OSDOSIA za rok 2017 a návrh rozpočtu na 2018
  4. Volba delegátů na celozávodní konferenci
  5. Diskuse
  6. Usnesení
  7. Závěr

 

Kdo se z důvodu odpolední směny nemůže zúčastnit, podám informace osobně kdykoliv.

Zveme všechny odboráře.

Foldyna David, Onderka Richard