Vaječina a Den dětí

Zveme členy, rodinné příslušníky a hlavně děti. Akce se pořádá dne 11.5.2019 od 13:00 hodin v obci Krásná na hřišti hasičů. (Možnost využít autobus MHD č.18 na zastávku „Rekreant“ a cca 150 níže je areál.) Pro děti jsou připraveny soutěže, sladké odměny. V rámci areálu je možné si opéct špekáčky, které si musíte donést. Zájemci o vaječinu si musí donést vejce (dle počtu osob), slanina a chleba zajištěny. Pivko, káva, nealko za drobnou úplatu přímo na místě. Organizační osoba p. Rozbrojová Lenka – tel. 733 114 376, která Vás tímto žádá o předběžné potvrzení účasti, popř. nahlášení množství dětí.

(V případě totálního selhání již objednaného hezkého počasí se akce ruší – možnost si ověřit přímo v den akce.)

letáček v PDF –  den-dětí-vaječina-2019

Za krásného počasí jako na objednávku se uskutečnil Den dětí spojený se smažením vaječiny. Pro děti byly připraveny čtyři stanoviště s pohádkovými bytostmi, na kterých děti plnily zadané úkoly a za jejich splnění dostaly sladkou odměnu. Při vyhodnocení měli všichni radost z věcných dárků. Po zapálení táboráku bylo možno si opéct špekáčky a kolektivně usmažit vaječinu, která se opravdu povedla. Zúčastnění si tuto akci ohromně užili a i když bylo nádherné počasí, zklamala nás účast. Čekali jsme, že tato akce osloví více rodičů, kteří budou chtít s dětmi něco podniknout.